Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Bedrijfsbenodigdheden

Horticoop zet in op ontwikkeling en productie en verkoopt haar groothandelsactiviteiten in Nederland

Horticoop legt haar bedrijfsfocus op ontwikkeling en productie. Hiertoe heeft zij het grootste deel van haar Nederlandse groothandelsactiviteiten per 1 november 2018 verkocht. Het betreft hier de in- en verkoop van meststoffen, chemische- en biologische gewasbescherming en de daarbij behorende logistiek en distributie.

Per 1 december 2018 stopt Horticoop met de verkoop van bedrijfsbenodigdheden inclusief potten en trays
Er is gezocht naar een passende vorm en plaats voor het onderdeel bedrijfsbenodigdheden. Ook hier is ingezet op de verkoop van het geheel inclusief een overgang van de betrokken medewerkers. Dit is helaas niet gelukt. Horticoop heeft daarom besloten per 1 december 2018 te stoppen met de verkoop van bedrijfsbenodigdheden.

Substraat, Technical Services en Welkoop winkels
De ontwikkelingen binnen Horticoop Groothandel hebben géén invloed op de activiteiten van Horticoop Technical Services, Lentse & Slingerland Potgrond en de Welkoop winkels.

Vragen?
Stuur een email of bel 010 - 524 1600.