Het laden van de prijzen duurde langer dan normaal. Ververs de pagina om opnieuw de prijzen op te halen.

Vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming en Knaagdierbeheersing

GEWASBESCHERMING

Sinds 1 juli 1996 heeft iedereen een bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) nodig voor het  in opslag hebben of toepassen van professionele gewasbeschermingsmiddelen. De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op het verminderen van risico's en emissies. Sinds september 2007 is wettelijk verankerd dat geïntegreerde gewasbescherming uitgangspunt van werken is.

Er is afgesproken dat iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt, een vakbekwaamheidsbewijs moet hebben. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt. U kunt vakbekwaamheidshouder worden door een examen af te leggen en eventueel een cursus gewasbescherming te volgen. Een licentie is vijf jaar geldig. Door het volgen van voldoende erkende kennisbijeenkomsten kunt u uw bewijs van vakbekwaamheid verlengen voor een nieuwe periode van 5 jaar.

Voor het bestrijden van mollen en woelratten met middelen op basis van fosforwaterstof is het bewijs Mollen- en Woelrattenbestrijding verplicht.

KNAAGDIERBEHEERSING (KBA)

Vanaf 1 juli 2015 heeft elke agrariër een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het toepassen van professionele ratten- en muizenmiddelen (rodenticiden) op het eigen bedrijf. De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verder zorgvuldig gebruik van rodenticiden en het voorkomen van resistenties. De vakbekwaamheid knaagdierbeheersing kan zelfstandig bestaan of worden toegevoegd aan het vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming.

Vakbekwaamheidsbewijzen worden verstrekt door Bureau Erkenningen. Voor meer informatie en/of uw studievordering voor een verlenging: http://www.erkenningen.nl/

Horticoop mag u alleen professionele gewasbeschermingsmiddelen en rodenticiden verkopen en leveren als aantoonbaar is gebleken dat u beschikt over een geldig vakbekwaamheidsbewijs.

Om niet bij elke bestelling, aankoop in een vestiging en/of levering van genoemde middelen eerst te controleren of er een geldig bewijs aanwezig is, kunt u hieronder uw gegevens registreren.

Als u een nieuw bewijs ontvangt vanuit Bureau Erkenningen dan dient u dit opnieuw te registreren zodat  uw gegevens actueel blijven in ons bestand.

 

De opgegeven informatie dient overeen te komen met de gegevens zoals die op uw pas staan.

Persoonsgegevens

Bewijs vakbekwaamheid gewasbescherming (licentie)

* Verplichte velden