Horticoop schrijft ook in 2016 positieve cijfers

21-06-17 09:34 Door David Brand

Na jaren van economische tegenwind trekt de tuinbouwmarkt weer aan. Het afgelopen jaar waren de eerste tekenen al zichtbaar. Zoals het er nu uitziet, zet deze positieve trend zich ook in 2017 voort. Dat is goed nieuws. Ook Horticoop profiteerde hiervan. De feiten en cijfers die wij in een aantal animaties en diagrammen presenteren, laten dat ook zien.

Bekijk de jaarcijfers cijfers 2016 online

Lees meer
Geplaatst in Algemeen

Het ministerie van EZ heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het gebruik van AAterra ME tegen Pythium in komkommer. De vrijstelling is ingegaan op 13 juni 2017 en vervalt op 28 september 2017. Deze toelating van het middel was met de herregistratie eerder dit jaar komen te vervallen.

Lees meer
Geplaatst in Algemeen

Recentelijk zijn er weer wijzigingen gekomen in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Wij zetten de belangrijkste besluiten van het Ctgb voor u op een rij. De wijzigingen gaan in nadat deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer
Geplaatst in Algemeen

Breng uw eigen gezondheid en die van uw medewerkers niet in gevaar. Laat uw spuitmaskers controleren tijdens de speciale Maskercontroledagen van Horticoop. Deze vinden plaats op 4, 5, 6 en 7 juli 2017. Voor slechts 15 euro per masker worden uw spuitmaskers volledig gecontroleerd en zonodig gerepareerd. 

Lees meer
Geplaatst in Algemeen

Veel bekende groeiremmers hebben afgelopen jaren beperkingen op het etiket gekregen wat betreft het aantal toepassingen per teeltcyclus of per jaar. Daarom is het goed dat kwekers er met Caramba Turbo een middel hebben bijgekregen dat ingezet kan en mag worden.

Lees meer
Geplaatst in Algemeen