Het ministerie van EZ heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het gebruik van AAterra ME tegen Pythium in komkommer. De vrijstelling is ingegaan op 13 juni 2017 en vervalt op 28 september 2017. Deze toelating van het middel was met de herregistratie eerder dit jaar komen te vervallen.

Het herstel van het etiket duurt langer dan aanvankelijk werd voorzien. LTO Glaskracht heeft nu met succes een tijdelijke oplossing weten te bereiken via deze 120 dagen-vrijstelling.

Let op: het etiket binnen deze regeling, dus hoe het middel mag worden toegepast, is anders dan het eerdere reguliere etiket. Let hierop als u het middel gaat toepassen. De belangrijkste voorwaarden op het etiket voor toepassing binnen deze regeling zijn:

• Dosering: 400 ml/ha
• Max. 2 toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden (bij meerdere teelten per jaar, dus per teeltcyclus)
• Minimaal interval tussen toepassingen: 14 dagen
• Veiligheidstermijn tussen toepassen en oogst: minimaal 14 dagen. Binnen deze termijn mogen geoogste komkommers niet voor menselijke of dierlijke consumptie worden aangewend!
• Toepassen via druppelbehandeling op substraat, waar zich nog wortels van oude planten bevinden, nadat het oude gewas is weggehaald