Horticoop heeft een nieuwe drager ontwikkeld voor het uitzetten van biologische bestrijders in de kas. De Agriprotect Spike is zeer eenvoudig te plaatsen, zorgt voor een gelijkmatige verdeling van bestrijders én voor zeer doelgerichte bestrijding. Dat scheelt tijd en geld. Onlangs kwam de eerste Agriprotect Spike op de markt, met daarin een galmug ter bestrijding van bladluis.

Bij reguliere biologische bestrijding worden relatief grote hoeveelheden bestrijders op slechts enkele plekken in de kas uitgezet. Daarmee loopt u de kans dat de bestrijders niet overal in voldoende mate aanwezig zijn. De Agriprotect Spike draait het om. Een tuinder zet meerdere Spikes uit, met relatief kleine hoeveelheden bestrijders. U kunt ze hierdoor zeer gericht inzetten op plaatsen waar de plaagdruk groot is. En door het uitzetten op meerdere plekken, vindt er ook een zeer gelijkmatige verdeling over de kas plaats. De Spike kan zowel in pot, grond of steenwol worden geprikt. Door de uitgekiende behuizing blijven de bestrijders in de Spike droog bij beregening.

Bladluis
De eerste Agriprotect Spike op de markt richt zich op de biologische bestrijding van bladluis. Iedere Spike bevat veertig poppen van de galmug Aphidoletes aphidimyza. Een verpakking bevat in totaal vijftig Spikes met twee duizend poppen. Aphidoletes aphidimyza is een galmug die haar eieren afzet in luizenkolonies, in diverse gewassen. De focus van de galmug is vooral gericht op de Aardappeltopluis, de Boterbloemluis, de Groene perzikluis, de Katoenluis, de Tabaksluis en de Zwarte bonenluis.

Bestel Agriprotect Spike