Na jaren van afwezigheid heeft Applaud een toelating gekregen in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen. Naast wittevlieg is het ook een effectieve en integreerbare oplossing tegen wol-, dop- en schildluis.

Wittevlieg
Applaud is tegen wittevlieg reeds een oude bekende. Het verschil ten opzichte van de vroegere toelating is de hogere dosering van 0,08% (max 1 l/ha) die nu op het etiket staat. Deze verhoogde dosering geeft een effectieve bestrijding van witte vlieg.

Wol-, dop en schildluis
Applaud is vooral bekend als wittevlieg bestrijder, maar heeft met de nieuwe verhoogde dosering, ook een goede werking op wol-, dop- en schildluis. Alle stadia van de wolluis zijn gevoelig, jonge crawlers het meest. Daarnaast leggen volwassen vrouwtjes minder eitjes na een bespuiting. Ook jonge dop- en schildluizen zijn gevoelig.

Advies
• Dosering: 0,08%, max 1 liter/ha
• Max 2 toepassingen per jaar
• Minimum interval van 22 dagen tussen toepassingen
• Voor een effectieve bestrijding van wittevlieg is het advies om Applaud in een blok met een ander wittevlieg middel toe te passen. Houd hierbij rekening met de minimum spuitintervallen van de middelen
• Uitstekend integreerbaar, veilig voor nuttigen
        
Beschikbaarheid
Applaud zal geleverd worden in 1 liter flessen en is naar verwachting medio april 2018 leverbaar.


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.