Het belang van MVO in de tuinbouw wordt breed onderschreven. De 3 P’s zijn inmiddels algemeen bekend: People, Planet en Profit. Toch is maatschappelijk verantwoord ondernemen minder makkelijk dan mensen wel eens denken; wat goed is voor het profit-aspect hoeft niet altijd goed te zijn voor de planeet en andersom. 

MVOHorticoop is actief in een innovatie branche. Ondank dat de marges zwaar onder druk staan, zien we dat vooruitstrevende tuinders zich inspannen voor milieuvriendelijke productie. Zo zijn er maatregelen genomen om efficiënt en duurzaam energieverbruik verder te verbeteren, lichthinder te minimaliseren en zijn er afspraken gemaakt om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. De verbeteringen die de tuinders realiseren gaan verder dan wat de overheid van de sector vraagt.

Horticoop zonder MVO? 
Horticoop vindt het ondenkbaar om niet met duurzaamheid bezig te zijn. Wij vormen een logische verbinding tussen de mensen en de natuur. Natuurlijk kunnen we ook vaststellen dat ons assortiment voor een groot deel bestaat uit natuur gebonden producten.

MVO staat dus hoog op de agenda van Horticoop. De MVO-filosofie past goed bij de strategie van Horticoop: geen snelle omzet maar rendement op de lange termijn. Zonder de verduurzaming van onze producten en diensten is deze strategie niet te verwezenlijken.

Onze maatregelen
Een kleine greep uit de maatregelen die Horticoop de afgelopen jaren heeft genomen:

  • Energiebesparing;
  • Afvalpreventie;
  • Fietsstimuleringsregeling 
  • Gebruik van duurzame airco en verwarmingsinstallaties.

Daarnaast is het duurzaamheidaspect ook een belangrijk selectiecriterium voor de producten die onze bedrijfsonderdelen verkopen. Zo is Horticoop Technical Services leverancier van de Eco Climate Converter. Een ontvochtigingsmachine voor de kas om te komen tot een aanzienlijk lager energieverbruik die kan oplopen tot 50%.

Verantwoorde substraten
Ook onze substraatbedrijven gaan volop in deze ontwikkeling mee: bark wordt gebruikt als grondstof in plaats van afvalstroom en diverse veenarme substraten zijn in ontwikkeling. We zien dat veen een schaars product is.  Horticoop neemt actief deel aan de maatschappelijke discussie rondom het gebruik van veen door lidmaatschap van de VPN en deelname in het bestuur van de stichting Responsably Produced Peat (RPP). Maar ook de specificaties van de nieuwe orchideeënsubstraatfabriek zijn een mooi voorbeeld.

Uiteraard zijn er meer initiatieven te noemen. Duidelijk is inmiddels voor zowel Horticoop als de tuinbouwbranche dat de vraag niet is óf wij ons verduurzamen maar hoe wij ons verduurzamen.