Hoe zorg je voor goede resultaten van je biologische gewasbescherming? Resultaten die niet onderdoen voor chemische gewasbescherming. Onze specialisten zijn hier dagelijks mee bezig. Gewasbeschermingsspecialist Gemma Meyer vertelt: “Samen met de klant bedenk ik vooraf hoe we een (mogelijke) plaag gaan bestrijden; welke bestrijders zetten we in? Wanneer en hoeveel zetten we er in? Dit zijn enkele vragen die in een plan van aanpak verwerkt worden. Daarnaast wordt het doel bepaald en wordt er nagedacht over de uitzetmethode en de wijze van controles.” 

In een gewas kan in korte tijd een plaag opkomen. “Daarom werken we in veel gewassen, zowel in de groente- als sierteelt, met het preventief inzetten van bestrijders, zodat de plaag zo min mogelijk kans krijgt om zich in het gewas op te bouwen,” zegt Gemma. 

Gewasbeschermingsspecialist Gemma Meyer van Horticoop
Gewasbeschermingsspecialist Gemma Meyer van Horticoop

Preventief te werk gaan
Dat preventief inzetten van biologische bestrijders goed werkt, is duidelijk terug te zien in de praktijk. Bij komkommers wordt de roofmijt Amblyseius swirskii preventief ingezet tegen witte vlieg, trips en spint. Bij de start van de teelt worden deze bestrijders gestrooid en/of in zakjes uitgezet. Gemma: “De bestrijders verspreiden zich door het gewas en zoeken naar plagen. Voordat wij een plaag vinden, is de roofmijt vaak al op deze plek aan het werk.”

De kunst van herhaling
Preventief bestrijden is de basis om de mogelijke plaagdruk zo laag mogelijk te houden. Maar om plagen zoveel mogelijk buiten de deur te houden, is herhaling een echte must. In de potplantenteelt bijvoorbeeld worden er geregeld bestrijders ingezet. “Je moet zorgen dat er voldoende bestrijders over de plant lopen en zorgen voor verversing. Je geeft de plagen op deze manier minder kans om zich door te ontwikkelen,“ zegt Gemma.

Biologische gewasbescherming van Koppert
Biologische gewasbescherming van Koppert

Hoe ga je te werk?
Voor een goede verdeling van de biologische bestrijders in het gewas is de wijze waarop je de bestrijders uitzet erg belangrijk. De bestrijders moeten immers op de juiste plekken terecht komen. “Voor een goede verdeling over het gewas is verblazen een mooie methode die veelvuldig in de sierteelt gebruikt wordt. Hierbij kunnen verschillende bestrijders in één keer het gewas bereiken. Deze methode geeft daarnaast een arbeidsbesparing tot wel 80%,” laat Gemma weten. Scouten is ook zeker belangrijk om precies te weten waar de plaagdruk is en in welke mate. Hierdoor kunnen indien nodig extra bestrijders ingezet worden. Het is belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden.
 
Om het gebruik van biologische bestrijders optimaal te benutten, is het belangrijk om de plaag en de bestrijders goed te blijven volgen. Het moet een prominente plaats in de bedrijfsvoering hebben. Horticoop helpt u hier graag mee!