Dit voorjaar hebben we u geïnformeerd over Inssimo als natuurlijk afweermiddel tegen Japanse Roest in chrysant. Ondanks uitgebreide testen voorafgaand aan de introductie van het middel, zijn er enkele meldingen ontvangen van bladschade in het ras ‘Euro’. Totdat duidelijk is wat daarvan de oorzaak is, raden wij aan bij dit ras geen Inssimo meer te gebruiken.

Voor de introductie van Inssimo heeft de fabrikant uitgebreid onderzoek gedaan om de werking en gewasveiligheid te testen. Deze testen zijn uitgevoerd in samenwerking met verschillende veredelaars, op diverse cultivars. In deze testen is nooit enige vorm van gewasschade geconstateerd.

De komende tijd voert de fabrikant proeven uit om de oorzaak van de bladschade in ‘Euro’ te achterhalen. Zodra wij hier meer informatie over hebben, zullen wij u verder inlichten. Horticoop ziet geen aanleiding om voor andere rassen dan ‘Euro’ een negatief advies te geven.