Het insecticide Calypso is, net als Admire en Kohinor, sinds kort alleen nog verkrijgbaar via het systeem van de Gecontroleerde Distributie Gewasbeschermingsmiddelen (CDG). De werkzame stof van Calypso heeft in het oppervlaktewater te vaak de geldende wettelijke norm overschreden. Om de emissie te beperken en normoverschrijdingen terug te dringen, heeft de overheid extra regels opgesteld.

 

Onlangs zijn de etiketten van Calypso met de aanduidingen W3 en W4 vervallen. Vanaf 12 februari van dit jaar zijn deze niet meer toegelaten. Op dezelfde datum zijn de aflever- en opgebruiktermijn komen te vervallen.

W5-etiket
Alleen Calypso met het W5-etiket mag nog op voorraad worden gehouden en gebruikt worden. Op het W5-etiket staan extra regels voor het voorkomen van emissie naar het oppervlaktewater, rechtstreeks of via het riool. Het lozen van water dat sporen van Calypso bevat, op oppervlaktewater mag uitsluitend indien dit water eerst door een goed werkende zuiveringsinstallatie is geleid die meer dan 95 procent van de werkzame stof verwijdert.

Formulier
Voor de aankoop en gebruik dient u als teler, net als voor Admire en Kohinor, vanaf heden een formulier in te vullen waarin u verklaart dat u conform de wet- en regelgeving en dus conform het W5-etiket, handelt bij het toepassen van het middel. Ook de adviseur/verkoper van Horticoop ondertekent dit formulier en verklaart daarbij dat u als teler van het juiste advies bent voorzien om het middel conform het geldende voorschrift toe te kunnen passen.

 Het formulier 'Verklaring gebruik Calypso in bedekte teelten' is aanwezig bij de verkooppunten GBM van Horticoop.