Horticoop is de afgelopen twee jaar samen met Benefits of Nature druk bezig geweest met de project DANS: Duurzaam Aangetoond Natuurlijk Substraat. Met DANS heeft het bedrijf de duurzaamheid van de substraten uit de eigen substraatfabrieken kwantitatief in beeld gebracht. Daarmee is ook een eerste belangrijke stap gezet om de klimaatvoetafdruk van het geproduceerde substraat te verkleinen.

Horticoop heeft voor het project de benodigde data aangeleverd, Benefits of Nature heeft deze data verwerkt tot een Life Cycle Assessment (LCA). De LCA bevat verschillende parameters om de duurzaamheid in uit te drukken. Het gaat, naast de CO2 uitstoot, om zaken als het waterverbruik, de aantasting van de ozonlaag en het energie verbruik. Om het mogelijk te maken om op basis van de verschillende parameters een concrete keuze te maken tussen twee producten, kan gebruik worden gemaakt van een overall Milieu Kosten Indicator. Deze maakt het mogelijk om verschillende producten te vergelijken op basis van de belangrijkste parameters. Benefits of Nature heeft de MKI als standaardwaarde genomen voor het uitdrukken van de duurzaamheid in de Nederlandse tuinbouw.

Horticoop kan voor alle substraten die uit de fabriek komen van Slingerland Potgrond en Lentse Potgrond de MKI bepalen. De komende periode gaat Horticoop bekijken welke mogelijkheden er zijn om deze MKI te verkleinen. Mochten er bedrijven zijn die geïnteresseerd zijn in de duurzaamheid van hun substraat dan kunnen die contact opnemen met René Janssen, productmanager substraat bij Horticoop.