Het terugdringen van emissies is één van de grootste uitdagingen voor de glastuinbouw. Maar hoe doe je dat doelmatig en effectief, en welke keuzes heb je? Het antwoord op die vragen begint bij een goed en gedegen overzicht van de waterstromen op uw bedrijf. Dat kan met de Emissiecheck van Horticoop Advies.

Om aan de steeds strengere wettelijke emissie-eisen te voldoen, kunt u individueel aan de slag gaan, of in een collectief met omliggende bedrijven. Er zijn bovendien uiteenlopende methoden en technieken beschikbaar. Wellicht is uw bedrijf al helemaal gesloten en wilt u in de nabije toekomst in aanmerking komen voor een ‘nul-lozing-certificaat’. Welke keuzes u ook maakt: het begint allemaal met een goed en compleet overzicht van alle waterstromen op het bedrijf. Hoe zit het met de opslagcapaciteit om tekorten van goed uitgangswater te voorkomen tijdens de teelt? Waar blijven overschotten aan water? Zijn er mogelijke lekkages, waar komen leidingen in en uit, en waar blijft uw filterspoelwater? De Emissiecheck geeft het antwoord op al deze vragen.

Kritisch
Daarnaast kijken we samen met u ook extra kritisch naar de inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Mogelijk zijn er verbeteringen te bedenken, die u kunnen helpen om middelen nog doelmatiger in te zetten. Ook onderzoeken we alternatieve oplossingen voor een bepaald middel of meststof, met als doel water langer te kunnen gebruiken in de kas of om uiteindelijk minder te kosten te hoeven maken bij het zuiveren als water toch afgevoerd moet worden.

Rapportage
Aan het eind van de Emissiecheck ontvangt u een complete rapportage over hoe de waterstromen op het bedrijf lopen, inclusief een concreet advies met verbeterpunten op het gebied van middelen en meststoffen, of waar aanpassingen in het watersysteem nodig zijn. Ook geven we advies welke zuiveringsoplossingen het best bij uw bedrijf passen.

Wilt u deze Emissiecheck uit laten voeren, of wilt u meer informatie hierover? Stuur dan een email naar advies@horticoop.nl. Eén van onze specialisten neemt direct contact met u op voor een vrijblijvend gesprek.