Horticoop ziet de vraag naar biologische gewasbescherming sterk stijgen. Naast een groei in “levende” biologie, zien we ook een forse stijging van de vraag naar zogenaamde groene middelen zoals Natugro.

Om alle extra bestellingen op tijd bij onze klanten te krijgen, hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • We verruimen de openingstijden van onze Customer Service biologie naar 7.00 - 17.15 uur.
  • We zetten een extra biologiebus en een extra chauffeur in.
  • De standaard biologieleverdagen in de week blijven gehandhaafd maar in West Nederland kan op verzoek de biologie dagelijks worden bezorgd.
  • We hebben de verwerkingsruimte uitgebreid met 30 m2 om onze bestellingen sneller gereed voor transport te kunnen maken.

Alle maatregelen zijn er op gericht om u zo snel en goed mogelijk te voorzien van de juiste biologische bestrijders. Uiteraard helpen wij u ook graag bij het juiste advies hierover. Heeft u een vraag over het biologisch bestrijden van een plaag? Neem dan contact met ons op via 010-5241600 of bio@horticoop.nl. Natuurlijk beantwoorden wij ook graag al uw overige vragen.