Goed nieuws. Komkommer- en tomatentelers hebben er een een nieuwe biologische-bestrijdingsoplossing bij. Eind 2015 is Fado (14921N) toegelaten als biologisch fungicide tegen echte meeldauw in de bedekte teelten van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare en niet-eetbare schil, en in de bedekte teelten van vruchtgroenten van Solanaceae. Fado moet preventief worden toegepast, dus voor er echte meeldauw is geconstateerd.

Hoe werkt Fado? Tijdens het natuurlijke proces waarbij echte meeldauw de plant infecteert, komen er afbraakstoffen vrij van zowel de plant als van echte meeldauw. De combinatie van deze afbraakstoffen activeert de receptoren in de plantcellen. Vervolgens treedt een proces in werking om de plant weerstand te laten bieden tegen de schimmel.

Actieve stof
In Fado zitten beide 'afbraakstoffen' als actieve stof. Door deze preventief toe te passen op het gewas, wordt de plant als het ware gevaccineerd. De plant schakelt haar afweersysteem al in voordat echte meeldauw een feit is en beschermt zichzelf daarmee tegen een aantasting. Een aantal herhalingen in een bloktoepassing (5x met wekelijkse interval) is nodig om het beste effect te krijgen. De inzet van andere middelen is dan niet direct nodig. Mocht er toch een beginnende aantasting geconstateerd zijn, dan kunt u Fado mengen met curatieve middelen.

Fado is biologisch, heeft geen veiligheidstermijn, geen MRL (maximaal residu limiet)  en is dus ideaal in het residumanagement. Voor meer informatie kunt u terecht bij de specialisten Gewasbescherming en Biologie van Horticoop Advies.