Fado, een biologische fungicide tegen echte meeldauw, heeft onlangs een groot aantal uitbreidingen onder glas op het etiket gekregen. Het betreft roos, boomkwekerij, vaste planten, kruidenteelt, veredeling- en zaadteeltgewassen en verschillende groente- en fruitgewassen.

Fado (op basis van 12,5 g/l COS-OGA) activeert meerdere systemen in de plant die de weerbaarheid van de plant tegen echte meeldauw verhogen. Door Fado preventief in te zetten, krijgt de schimmel geen kans. Fado past goed in een geïntegreerd gewasbeschermingssysteem.

Vanwege het specifieke werkingsmechanisme is de wijze van toepassen belangrijk voor het beste resultaat. Neem bij toepassing het volgende in acht:

  • pas Fado preventief toe;
  • gebruik voldoende water om de onderzijde van het blad te optimaal te bedekken;
  • pas Fado toe bij geopende huidmondjes;
  • doseer 3 tot 4 ltr/ha;
  • pas blokbespuiting toe.

 Lees voor gebruik altijd eerst het etiket. Voer voor een eerste toepassing altijd eerst op beperkte schaal een proefbespuiting uit.