Geheel onverwachts is de toelating van het anti-rupsenmiddel Fame ingetrokken. De toelating vervalt al per 29 februari 2016. Reden van dit besluit is gelegen in het feit dat er Europees gezien aanvullende vragen gesteld zijn over het dossier waarop de toelating is gebaseerd.

De producent kan de aanvullende vragen niet vanuit eerder onderzoek beantwoorden. Dat betekent dat hij opnieuw zou moeten gaan investeren in (onderzoek naar) dit middel. Fame is echter maar in enkele landen in Europa toegelaten en de verwachte inkomsten geven volgens de producent geen ruimte om deze investering te doen.

In overleg met de producent heeft het Ctgb gelukkig nog besloten dat er wel respijtperiodes kunnen gelden. Deze periodes zijn: aflevertermijn tot 1 augustus 2016 en opgebruiktermijn: tot 1 augustus 2017.