Flipper is een groen gewasbeschermingsmiddel dat steeds meer wordt toegepast in de sierteelt. Het bevat als werkzame stoffen vetzuren en kaliumzouten.

Flipper beschadigt de celstructuur van insecten, waardoor deze uitdrogen. Het werkt tegen trips, witte vlieg, luis, dop- wol-schildluis en spint en heeft ook een verdrogend effect op meeldauw. Het middel heeft een contactwerking, dus goed raken is erg bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Gelukkig heeft Flipper een sterk uitvloeiende werking. Bij sneldrogende omstandigheden worden 24 uur na toepassen al dode luizen gevonden.

Belangrijke zaken voor een juiste toepassing zijn:
•    Flipper toepassen in een dosering van 1% (1 liter per 100 l water);
•    Minimaal zeven dagen interval in aanhouden tussen bespuitingen en maximaal drie bespuitingen in een blok;
•    In bedekte teelten als dosering aanhouden max. 16 liter/ha, in onbedekte teelten max. 10 liter/ha;
•    Watervolume hoog opgaande teelt bedraagt 1000-1500 liter, overige teelten 300-500 liter;
•    Geen hard water gebruiken, het liefst regen- of leidingwater , niet harder dan 16,8°dH en met een pH van minimaal 7;
•    Niet mengen met uitvloeiers of bladmeststoffen;
•    Bij het klaarmaken van de spuitvloeistof eerst de bak vullen met driekwart water, dan het middel erin en dan afvullen (i.v.m. schuimvorming);
•    De spuitvloeistof direct na het klaarmaken gebruiken;
•    Niet spuiten op bloeiende gewassen i.v.m. schade aan bloemen.

Dosatron
Tot nu toe zijn er positieve ervaringen opgedaan met Flipper in de teelt van chrysant, gerbera, roos en diverse groene potplanten. De ervaringen van spuiten met een Dosatron, een water aangedreven doseerpomp, zijn wisselend, omdat Flipper in contact met water dikker en stroperiger wordt en niet goed meegezogen wordt. In de teelt van chrysant wordt Flipper puur in de Dosatron-tank gedaan, waarna het met het aanvoerwater wordt vermengd.

Flipper is redelijk veilig voor nuttige insecten en kan daardoor worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen.
De effecten van Flipper op natuurlijke vijanden bij direct raken, staan in onderstaande tabel.

Nuttig insect Dosering 1% Dosering 2%
Amblyseius californicus                                                  
Amblyseius cucumeris                                                  
Amblyseius swirskii                                                  
Aphidius spp.                                                  
Cryptolaemus montrouzieri                                                  
Chrysopa carnea                                                  
Delphatus catalinae                                                  
Diglyphus isea                                                  
Encarsia formosa                                                  
Eretmocerus spp.                                                  
Feltiella acarisuga                                                  
Macrolophus caliginosus                                                  
Orius spp.                                                  
Phytoseiulus persimilis                                                  
Typhlodromus pyri                                                  

          veilig

          licht schadelijk

           matig schadelijk

            schadelijk

Disclaimer:
De hier weergegeven classificatie is opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewasontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.

(Bron tabel natuurlijke vijanden: Website Bayer Agro Nederland)

Vragen over toepassing van Flipper op uw bedrijf, neem contact op met 1 van onze specialisten

Bestel Flipper