Het schimmelbestrijdingsmiddel tegen echte meeldauw Fungaflor krijgt een nieuwe naam: Fungaflash. De naamsverandering valt samen met nieuwe gebruiksvoorschriften.

Op het etiket van Fungaflash is de teelt van meloen verdwenen. De overige teelten zijn behouden, zij het met nieuwe gebruiksbeperkingen. Fungaflash wordt naar verwachting in de loop van 2016 in de handel gebracht. Hieronder ziet u het nieuwe etiket van Fungaflash.


Toepassingsgebieden Fungaflash d.m.v. gewasbehandeling

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen
in dagen

VT in dagen

Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (niet-grondgebonden bedekte teelt)

Echte meeldauw1

0,05%

(50 ml per 100 L water)

0,75 L per ha

4

5

1

Tomaat

(niet-grondgebonden bedekte teelt)

Echte meeldauw2

0,2%

(200 ml per 100 L water)

3,0 L per ha

3

7

1

Begonia

(niet-grondgebonden bedekte teelt)

Echte meeldauw3

0,05%

(50 ml per 100 L water)

0,5 L per ha

4

7

-

Roos

(niet-grondgebonden bedekte teelt)

Echte meeldauw4

0,2%

(200 ml per 100 L water)

3,0 L per ha

3

7

-

 1 echte meeldauw (Sphaerotheca fuliginea)
 2 echte meeldauw (Leveillula taurica)
 3 echte meeldauw (Erysiphe spp.)
 4 echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa)

Toepassingsvoorwaarden


  • Draag geschikte handschoenen, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
  • In de teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, tomaat en roos, Fungaflash niet voor het begin van de ontwikkeling van de bloeiwijze toepassen (BBCH 51).
  • Het wordt ontraden om Fungaflash in de teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil toe te passen tijdens de winterperiode, in verband met kans op gewasschade.
  • Bij toepassing in augurk verdient het, in verband met kans op het optreden van gewasschade, aanbeveling niet vaker dan drie keer achtereen Fungaflash toe te passen.

 Etiket (W8)

  • Aflevertermijn                    1 juni 2016
  • Opgebruiktermijn             1 januari 2017