In januari j.l. heeft het Ctgb besloten om aanvullende toepassingsvoorwaarden aan het gebruik van Admire en andere imidacloprid bevattende producten te verbinden. Deze zijn ingegaan per 15 maart j.l..

De oude etiketten zijn komen vervallen per genoemde datum en er is geen uitverkoop- en opgebruiktermijn vastgesteld.

De belangrijkste gevolgen van de wijzigingen:

1.    Regime gecontroleerde distributie (CDG) is uitgebreid naar alle teelten waarvoor dit product is toegelaten

Bij de aanschaf is de betreffende distributeur verplicht om namens de teler een melding te doen bij Stichting CDG. Hiervoor is een formulier beschikbaar.

2.    Voorlopig is het gebruik van Admire en vergelijkbare producten in de glastuinbouw niet mogelijk

De beschikbare zuiveringsapparatuur voldoet aan de eis van tenminste 95% zuivering van drain- en drainagewater. Voor gebruik van imidacloprid bevattende producten is tenminste 99,5% zuivering noodzakelijk. Daarbij moet het gebruik en onderhoud van de zuiveringsapparatuur door een geaccrediteerde organisatie gecertificeerd worden. Het zal naar verwachting minimaal één jaar in beslag nemen om deze certificering te organiseren. Dit geldt ook voor het aantonen dat een kas volledig gesloten is en er niet wordt geloosd.

3.    Gebruik van Admire blijft mogelijk voor bedrijven die aan kunnen tonen dat er geen kas in gebruik is.

Bedrijven die aan kunnen tonen dat er geen kas in gebruik is kunnen Admire blijven gebruiken. Bij de interpretatie of er wel of geen kas aanwezig is gelden de actuele gegevens van de gecombineerde opgave 2016. Een dompelbehandeling met Admire in een verwerkingsruimte blijft dus mogelijk (voor bijvoorbeeld de export van bloembol- en bloemknolgewassen of voor bijvoorbeeld de onbedekte vermeerderingsteelt van lelie) op bedrijven waar volgens de laatste gegevens van de gecombineerde opgave geen kas aanwezig is.

Voor eindgebruikers in de glastuinbouw geldt dat het gebruik EN het op voorraad hebben van Admire en andere imidacloprid bevattende producten niet is toegestaan indien niet aan de toepassingsvoorwaarden kan worden voldaan. En dat geldt voorlopig dus voor ieder glastuinbouwbedrijf!!

Eventuele aangebroken verpakkingen kunnen worden afgevoerd via het lokale KCA depot. Ongeopende verpakkingen kunnen retour aangeboden worden aan uw distributeur.

De verwachting is dat de NVWA binnenkort glastuinbouwbedrijven gaat controleren op de aanwezigheid van genoemde producten.

Vergoeding retourprocedure

Verstreken tijd na levering Percentage terugbetaling
0 t/m 3 maanden 100%
4 t/m 6 maanden 75% (toeslag +25%)
7 t/m 12 maanden 50% (toeslag +50%)
Ouder dan 12 maanden 0% (toeslag +100%)

NB: Aangebroken verpakkingen dient de kweker zelf af te voeren.

Producten retour?
Neem contact op met Customer Service via sales@horticoop.nl of 010 254 1611.