Het jaar loopt ten einde, of uw teelt is net beëindigd. Hoog tijd om uw teelt te evalueren en te kijken waar het in het nieuwe jaar of in de nieuwe teelt beter kan wat betreft geïntegreerde gewasbescherming. De Horticoop GBM-monitor is daarvoor het aangewezen hulpmiddel.

De GBM-monitor brengt alle relevante informatie op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming bij elkaar in één overzicht. We bespreken samen met u de resultaten en kijken waar het nog beter kan, zodat ziekten en plagen nog beter en efficiënter kunnen worden aangepakt. Daarbij nemen we uiteraard de IPM-regels in acht.

Als u de GBM-monitor van Horticoop gebruikt, voldoet u direct aan de wettelijke plicht om binnen twee maanden na het einde van een teelt een gewasbeschermingsmonitor uit te voeren. De NVWA controleert en handhaaft op deze verplichting.

Wilt u meer weten over de GBM-monitor, of wilt u één van onze adviseurs hierover spreken? Stuur een e-mail naar advies@horticoop.nl. Wij nemen direct contact met u op voor een vrijblijvend gesprek.