In het jaarverslag 2017 geven we aan waar we financieel en economisch staan. Maar ook waar we nog steeds voor gaan: samen groeien, met onze leveranciers en afnemers. Als partners in de keten.

Bekijk onze jaarcijfers.