Het is binnenkort weer mogelijk om via het volgen van een KBA-kennisbijeenkomst een aantekening voor knaagdierbeheersing te krijgen op uw spuitlicentie. Althans: voor het gebruik binnen van rodenticiden. Dit was enige tijd niet mogelijk, vanwege onduidelijkheid over de knaagdierbeheersing. De ministeries van EZ, I&M en het Ctgb hebben onlangs aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt.

De wet- en regelgeving maakt vanaf 1 januari 2017 onderscheid tussen de toepassing binnen en buiten bedrijfsgebouwen. Vanaf 1 januari 2017 gelden voor binnen de regels zoals ze nu zijn. Maar voor buiten, bij het toepassen van rodenticiden, gelden bijzondere maatregelen. Wie de middelen toepast, dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd. Deze cursus wordt nu ontwikkeld. Bovendien moet het bedrijf waarop het middel wordt toegepast, gecertificeerd te zijn.