Lentse & Slingerland Potgrond heeft als eerste substraatfabrikant in Nederland het RPP-label gekregen voor haar substraten. RPP staat voor Responsibly Produced Peat. Substraat met dit label bevat veen dat verantwoord is gewonnen, met respect voor de natuur en met een goede nazorg voor het veengebied.

Responsibly Produced Peat
De stichting Responsibly Produced Peat is een Europees keurmerk voor verantwoorde veenwinning. Bij de stichting zijn diverse internationale belanghebbenden betrokken, zoals milieubewegingen, veen- en substraatproducenten. RPP staat voor een verantwoorde winning van deze voor de tuinbouw belangrijke grondstof, met drie specifieke doelen: geen veenproductie in (veen)gebieden met hoge natuurwaarden, bij voorkeur restauratie van het veengebied na de productie en lang- termijnbeschikbaarheid van veen als grondstof voor de tuinbouwsector.

Lentse & Slingerland Potgrond maakt duurzaamheid concreet
Al in 2016 werd de eigen veenderij van de substraatfabrikant, Hörle Torv AB in Zweden, gecertificeerd voor RPP. Sinds kort kan het bedrijf nu dus ook het eindproduct substraat labelen onder RPP. Het verkregen label betekent dat Lentse & Slingerland Potgrond minimaal vijftig procent van het gebruikte veen afnemen van RPP-gecertificeerde veenlocaties. Dit groeit de komende jaren naar tachtig procent. Hiermee zet de fabrikant een grote stap op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door duurzame substraatproductie met maatschappelijk verantwoorde grondstoffen.

Naast veen gebruikt Lentse & en Slingerland Potgrond al zo’n dertig procent circulaire grondstoffen in hun substraten. Dat zijn onder andere boomschors, rijstkaf, houtvezel, kokosproducten en compost. Het bedrijf streeft ernaar dit percentage de komende jaren nog te laten groeien.