MainspringSinds kort is het nieuwe insectenbestrijdingsmiddel Mainspring beschikbaar. De werkzame stof is cyantraniliprole, wat hetzelfde is als het middel Verimark. Het verschil is de toelating.

Mainspring heeft een toelating voor rupsen, mineervlieg en trips en mag gebruikt worden in potplanten, snijbloemen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, veredelingsteelt en zaadteeltproductie.

Het heeft een translaminaire werking, dit betekent dat het zich lokaal in een blad verplaatst en werkt via opname door het insect, door vraat of zuigen aan de plant.

Rupsen
Door vraat aan bladeren krijgen rupsen Mainspring binnen. De rupsen gaan niet direct dood, dit kan wel 48 tot 60 uur duren. Ze stoppen wel bijna direct met eten, waardoor de vraatschade aan de plant minimaal is.

Mineervlieg
De mineervlieglarve krijgt Mainspring binnen wanneer deze gangen maakt in een bespoten blad. Het effect op jonge larven is sterker dan op de oudere variant. De werking tegen mineervlieg wordt verbeterd door opname verbeteraars zoals Hasten.

Trips
Bij trips werkt Mainspring vooral op de larven. De werkzaamheid is getoetst op Californische trips, maar er is ook werking gezien op andere tripssoorten. Om een nog betere werking van Mainspring te krijgen, is het toevoegen van 0,125% vloeibare suiker aan de spuitoplossing zeker aan te raden.

Dosering en afwisseling
De dosering voor alle plagen en teelten is 10 gram per 100 liter water en ondanks de brede werking van Mainspring is er een beperkt effect op de biologische bestrijders.

De werkzame stof behoort tot een groep die snel resistentie laat zien. Tijdig afwisselen met middelen uit een andere chemische groep is dan ook noodzakelijk.

Neem contact op met uw adviseur van Horticoop om Mainspring optimaal toe te kunnen passen in uw teelt. Of bekijk Mainspring in onze webshop.