Ranman Top heeft een toelating gekregen voor de bedekte teelten van tomaat en aubergine tegen Phytophthora infestans, en voor cucurbitaceae met eetbare schil (komkommer, courgette en augurk) tegen Valse meeldauw. Beide schimmels behoren tot de groep van de Oömyceten. De eerste ervaringen met het toepassen van Ranman Top via ruimtebehandeling zijn positief.

Ranman Top moet preventief worden toegepast. Het voorkomt de kieming van de sporen van de schimmel. Ook de sporen en het mycelium op het blad worden effectief gedood. Het middel werkt minder goed in het blad. Ranman Top mag maximaal 6 keer per 12 maanden worden toegepast. Een herhaling kan nodig zijn. Interval is dan 7 tot 10 dagen. Het middel is veilig voor natuurlijke vijanden. De veiligheidstermijn tot de oogst bedraagt 3 dagen.

De toelating van Ranman Top in de bovengenoemde teelten is tot stand gekomen conform artikel 51 EG 1107 / 2009. Dit betekent dat er specifiek voor deze toelating geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek is beoordeeld door het Ctgb. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ons advies is dan ook om eerst op kleine schaal een proeftoepassing uit te voeren.