Horticoop doet mee aan de actie 'Bezem door de Middelenkast'. Met deze actie kunt u als teler in Noord-Holland en Limburg kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen.

De acties worden gecoördineerd door CLM. Het initiatief en de financiering komen van provincie en/of een waterschap. In Noord-Holland is dit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in Limburg zijn dit de provincie en Waterschap Limburg. Als Horticoop ondersteunen wij de actie van harte. We zullen onze klanten bezoeken die zich hiervoor aanmelden.

De bezemactie is bedoeld voor alle agrarische bedrijven in geheel Limburg, én in zeven gemeenten in Noord-Holland (Opmeer, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Koggenland en Beemster). Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt altijd meedoen.

Looptijd en aanmelden

De 'bezemacties' vinden plaats tussen 1 december t/m 30 maart 2018. Gelieve u uiterlijk aan te melden voor 16 februari 2018.

Hoe werkt het?

1. Aanmelden
Voor de telers in Limburg:  u meldt zich aan via www.bezemdoordemiddelenkast.nl/limburg/
Voor de telers in de bovengenoemde gemeenten in Noord-Holland: u stuurt een email naar bezemnoordholland@clm.nl, of u retourneert de door CLM aan u toegestuurde antwoordkaart.

 2. Bedrijfsbezoek inplannen
Na aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur van een deelnemende toeleverancier (bijv. Horticoop) telefonisch contact met u op. Dat gebeurt binnen 3 weken. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u hebt aangegeven voorkeur te hebben voor Horticoop, dan wordt u gebeld door iemand van Horticoop Advies.

3. Bedrijfsbezoek
De adviseur komt op bezoek. U krijgt handschoenen en leest de toelatingsnummers voor. De adviseur controleert dit met de beschikbare tool en ziet of het middel wel of niet (meer) is toegelaten. Middelen waar u vanaf wilt, zet u apart in de middelenkast. Daarbij legt u de ‘bezembon’. Deze krijgt u van adviseur. Op deze bon staat de totaal af te voeren hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen. De bon is het bewijs dat u meedoet aan de actie.

4. Ophalen bestrijdingsmiddelen
Binnen uiterlijk 8 weken na het bezoek worden de (restanten) bestrijdingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkend afvalinzamelaar. De afvalinzamelaar belt u voor een afspraak.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen? Kijk op www.bezemdoordemiddelenkast.nl, of stuur een e-mail naar advies@horticoop.nl.