Voor een (nagenoeg) nulemissie in 2027, die de glastuinbouwsector met de overheid heeft afgesproken, dienen nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en groeiremmers uit het lozingswater te worden verwijderd. Om toch drainwater te kunnen lozen, hebben Horticoop en Optima Agrik (ZA) een apparaat ontwikkeld dat nitraat en fosfaat uit het lozingswater verwijderd en waarbij het restproduct weer als meststof is te gebruiken.

Lees het hele artikel 'Nutriënten uit lozingswater verwijderen en als meststof hergebruiken'.