De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onlangs bekend gemaakt dat men in 2016 circa 450 inspecties gaat uitvoeren bij telers van bloemen en planten onder glas. Bij de inspecties kijken inspecteurs of de siertelers zich houden aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen.

 Ongeveer 20% van de siertelers zal in 2016 worden geïnspecteerd.

Met de inspecties wil de NVWA naar eigen zeggen de naleving in deze belangrijke tuinbouwsector verbeteren.

Inspecteurs van de NVWA voeren fysieke en administratieve controles uit. Daarnaast kunnen zij ook monsters nemen van het gewas, de grond of het product. Tijdens inspecties wordt vooral gekeken naar:

  • gebruik (opvolgen wettelijk gebruiksvoorschrift en zorgvuldig gebruik);
  • de voorraad gewasbeschermingsmiddelen;
  • bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie);
  • administratieve verplichtingen (spuitregistratie en de gewasbeschermingsmonitor).

 Klik HIER voor meer informatie.