“Onderzoek toont wederom geen Lyprauta spp aan in de bark van Horticoop”

Sinds geruime tijd vraagt de potworm (larve van de Lyprauta spp) de aandacht van onze sector. De potworm zorgt voor schade aan het gewas en is voor iedere Phalaenopsiskweker een serieus probleem. Als hofleverancier van orchideeënsubstraat is Horticoop al een tijd actief bezig om een passende aanpak te bieden voor deze problematiek.

Door gebrek aan kennis over de potworm is niet bekend of deze van nature voorkomt in de regio’s waar bark (de belangrijkste grondstof voor orchideeënsubstraat) gewonnen wordt en daardoor mee geleverd zou kunnen worden met de bark naar Nederland. Om dit te onderzoeken, hebben Horticoop en Slingerland Potgrond voor de tweede maal geïnvesteerd in een uitgebreid onderzoek. 

Wageningen UR Glastuinbouw heeft dit onderzoek uitgevoerd en onlangs de resultaten gepresenteerd. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek: in de grondstof bark en in het onbeteelde orchideeënsubstraat, beide van Horticoop, is geen Lyprauta spp aangetroffen. De resultaten uit dit onderzoek bevestigen de resultaten uit het onderzoek van 2013.

Naast de onderzoeken die zijn uitgevoerd, ontwikkelt Horticoop een strategie om de potworm op de kwekerij onder controle te krijgen én te houden. Binnen deze strategie is gekozen voor de biologische aanpak. Naast gewasbescherming wordt ook geadviseerd om preventief te handelen. Oftewel: voorkomen is beter dan bestrijden.

Wilt u meer weten over de potwormproblematiek of de aanpak ervan? Neem dan contact met op met Horticoop: 

Cock van der Spek
telefoon: 06-51552371
e-mail: c.vanderspek@horticoop.nl  

Wim Veninga
telefoon: 06-55308612
e-mail: w.veninga@horticoop.nl