Slingerland Potgrond werkt voortdurend aan het verbeteren en verduurzamen van de productie van zijn orchideeënsubstraat. Veel van de bark, een belangrijke grondstof voor orchideeënsubstraat betrekken wij inmiddels van leveranciers met het FSC keurmerk. Onze Orchid Chips, speciale kokoschips, werden onlangs RHP-gecertificeerd.

Rond 2000 heeft Slingerland Potgrond bark geïntroduceerd als hoogwaardige grondstof voor de productie van substraat voor de orchideeënteelt. Sindsdien zijn wij volop bezig geweest met het verbeteren en verduurzamen van deze grondstof. We hebben onze aandacht gericht op de kwaliteit en homogeniteit, maar ook op een goede samenwerking tussen de verschillende schakels in de barkketen. Doel: een hygiënische en duurzaam geproduceerde grondstof van de hoogste kwaliteit.

FSC-keurmerk
Recent hebben wij een volgende stap gezet naar dit doel. Een groot deel van de bark die wij bij Slingerland Potgrond verwerken tot substraat is inmiddels afkomstig van leveranciers met het FSC keurmerk. Hiermee wordt het behoud van de bossen gegarandeerd voor toekomstige generaties en dragen wij ons steentje bij aan het verduurzamen van substraten voor de tuinbouw.

RHP-gecertificeerd
Naast Bark gebruiken wij kokoschips als grondstof voor de productie van orchideeënsubstraten. De Orchid Chips van Slingerland Potgrond zijn kokoschips van hoge kwaliteit die speciaal geproduceerd worden voor de teelt van orchideeën. Onlangs zijn onze Orchid Chips RHP-gecertificeerd. U kunt er hiermee vanuit gaan dat de kokoschips goed gebufferd en gespoeld zijn en er geen risico’s zijn tijdens de teelt.