Pirimor Rookontwikkelaar (5793N) heeft in de glastuinbouw een zuiveringseis op het etiket gekregen. Dit betekent dat het voor 99,5% moet zijn verwijderd uit het afvalwater dat geloosd wordt op het riool of het oppervlaktewater. Voor het nieuwe W5-etiket geldt dat het product alleen nog maar geleverd mag worden als er vooraf een CDG-formulier (Verklaring gebruik) is ingevuld door de teler en toeleverancier.

Het Ctgb heeft op 20 april jl. tot de etiketwijziging besloten en heeft de volgende aflever- en opgebruiktermijn voor het oude W4-etiket vastgesteld. De einde-aflevertermijn is 1 november 2016; de einde-opgebruiktermijn 1 januari 2017. De voorraad met het W4-etiket is echter nu al op bij de producent en bij Horticoop. Levering van Pirimor rookontwikkelaar is vanaf heden dus alleen nog mogelijk via CDG-gecontroleerde distributie.