Het Ctgb heeft onlangs besloten het middel Reflect toe te laten. Reflect is een fungicide op basis van de werkzame stof isopyrazam.

Reflect is toegelaten ter bestrijding van echte meeldauw in de bedekte teelt van courgette, komkommer, meloen, aubergine, tomaat en paprika, in de onbedekte teelt van augurk, courgette, pompoenachtigen, en tot slot ter bestrijding van echte meeldauw en Alternaria in wortelen. Er zijn maximaal twee toepassingen toegestaan per 12 maanden.

De veiligheidstermijn tussen het toepassen en de oogst is voor de bedekte teelten:

  • aubergine en tomaat: 1 dag;
  • komkommer en courgette: 1 dag;
  • paprika: 3 dagen;
  • meloen: 7 dagen.

Resistentiemanagement
Reflect bevat de werkzame stof isopyrazam. Deze stof behoort tot de zogenoemde pyrazole-4-carboxamides. De FRAC-code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u daarom de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen. Bekende middelen in dezelfde resistentiegroep zijn: Luna Privilege en Boscalid (o.a. in Collis en Signum).

Emissie
Om emissies naar het oppervlaktewater te voorkomen zijn, dient u ter bescherming van in water levende organismen in de onbedekte teelt van augurk, courgette, pompoenachtigen en wortelen driftbeperkende maatregelen te nemen. Voor toepassingen in de bedekte teelten gelden geen extra regels op het gebied van emissies. Maar het spreekt voor zich dat emissies naar oppervlaktewater te allen tijde voorkomen moeten worden.

Bestel reflect direct

 Lees voor gebruik het gehele etiket en voer altijd een proefbespuiting uit op kleine schaal voordat u het middel voor het eerst gaat toepassen.