Op 3 oktober 2017 vroegen wij u om af te zien van het gebruiken van Reflect in het gewas paprika. Inmiddels is er een wijziging van het etiket gekomen.
 
Om alle mogelijke handelsrisico’s te vermijden is namelijk door producent Syngenta besloten om het gebruik van het middel in de paprikateelt van het etiket af te halen.  De aflever- en opgebruiktermijn van het huidige etiket is 1 maart 2018.