Lentse Potgrond en Slingerland Potgrond hebben onlangs van RPP (Responsibly Produced Peat) toelating gekregen om het RPP-label op hun substraten toe te passen Ze zijn de eerste substraatfabrikanten in Nederland met dit label. Substraat met het RPP-label bevat veen dat verantwoord is gewonnen, met respect voor de natuur en een goede nazorg voor het veengebied.

Responsibly Produced Peat
De stichting Responsibly Produced Peat is een Europees keurmerk voor verantwoorde veenwinning. Bij de stichting zijn diverse internationale belanghebbenden betrokken, zoals milieubewegingen, veenproducenten en substraatproducenten. RPP staat voor de verantwoorde winning van deze voor de tuinbouw hoogwaardige grondstof, met drie specifieke doelen: geen veenproductie in (veen)gebieden met hoge natuurwaarde, een voorkeur voor restauratie van het veengebied na de productie en lange termijn beschikbaarheid van veen als grondstof voor de tuinbouwsector.

MVO bij Lentse Potgrond en Slingerland Potgrond
Al in 2016 werd de eigen veenderij van beide substraatfabrikanten, Hörle Torv AB in Zweden, gecertificeerd voor RPP. Sinds kort kunnen de bedrijven nu ook het eindproduct substraat labelen onder RPP. Het verkregen RPP-label betekent dat Lentse Potgrond en Slingerland Potgrond nu minimaal vijftig procent van het gebruikte veen van RPP-gecertificeerde veenlocaties afneemt. Dit groeit de komende jaren naar tachtig procent. Hiermee zetten beide fabrikanten een grote stap op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door duurzame substraatproductie met maatschappelijk verantwoorde grondstoffen.

Naast veen gebruiken Lentse Potgrond en Slingerland Potgrond reeds ongeveer dertig procent circulaire grondstoffen in hun substraten. Dat zijn onder andere boomschors, rijstkaf, houtvezel, kokosproducten en compost. Beide bedrijven streven ernaar dit percentage de komende jaren nog te laten groeien.