Horticoop Advies organiseert begin 2018 drie Sectorbijeenkomsten Geïntegreerde Gewasbescherming. Op deze bijeenkomsten informeren wij u en uw medewerkers graag over actuele ontwikkelingen in specifieke teeltsectoren. U bent van harte welkom.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de laatste stand van zaken rond belangrijke ziekten & plagen en gewasbeschermingsmiddelen (incl. veranderende etiketten) in uw sector. Ook de persoonlijke veiligheid, licht en klimaat, waterzuivering, spuittechniek, organische substraten en het nut van een GBM-monitor komen aan bod. Wij bieden u tevens de mogelijkheid uw bewijs van vakbekwaamheid Gewasbescherming (spuitlicentie) te verlengen in de categorie 'veiligheid & techniek’.

De data voor de verschillende sectoren zijn:

  • Woensdag 10 januari 2018: Groenteteelten
  • Dinsdag 20 maart 2018: Snijbloementeelten
  • Woensdag 21 maart 2018: Potplantenteelten

De bijeenkomsten starten om 15.00 uur. Na afloop kunt u onder het genot van een dinerbuffet, rustig napraten. De bijeenkomst duurt tot ca. 19.30 uur. De locatie voor alle bijeenkomsten is Horticoop, Klappolder 150 te Bleiswijk.

Meer informatie over het programma en aanmelden voor één van deze 3 bijeenkomsten.