Kwekers doen veel nieuwe kennis en inspiratie op tijdens eerste Meet&Green glastuinbouw.

Op woensdag 9 november waren ruim 200 kwekers uit het hele land te gast bij kwekerij Baas in Ens, voor een speciale Meet & Green van Horticoop en Cultus Agrarisch Adviesbureau. De kwekers werden door diverse specialisten bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de sector en hoe ze daarop in kunnen spelen. Denk aan de emissieloze kas, duurzame, veenvrije potgrond, en het gewasbeschermingsbeleid. De Meet & Green werd voor het eerst georganiseerd voor glastuinders en maakte deel uit van de ledendag van Horticoop.

De Meet & Green stond grotendeels in het teken van de steeds strengere milieu- en duurzaamheidseisen die aan de sector worden gesteld. Tijdens de dag was er ook veel aandacht voor de toenemende mogelijkheden die biologische en geïntegreerde bestrijding kwekers bieden. Leveranciers waren aanwezig en gaven een uitgebreide toelichting op veelbelovende biologische middelen. Ook kregen kwekers uitleg over de praktijkproeven die Horticoop samen met Cultus uitvoert naar de effectiviteit van biologische bestrijders van Echte Meeldauw in Potroos. In datzelfde verband wordt ook gekeken naar de effectiviteit van zogenoemde Plantversterkers, die de weerbaarheid van de Potroos vergroten en daarmee de vatbaarheid voor echte meeldauw verkleinen.

Naast diverse specialisten van Horticoop en Cultus verleenden ook een dertigtal toonaangevende producenten en leveranciers hun medewerking aan dit bijzondere evenement. Het leverde al met al een zeer geslaagde dag op voor de kwekers. En ongetwijfeld veel suggesties voor de wijze waarop ze hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen.