De afgelopen maanden zijn verschillende toelatingen veranderd door herregistratie, aanpassing van het etiket in de nieuwe tabelstructuur, of n.a.v. uitbreidingen of belemmeringen in het dossier. Hieronder bespreken we kort de belangrijkste wijzigingen.

Serenade (Bacillus subtilis stam QST 713) – 14536N

Dit schimmel- en bacteriebestrijdingsmiddel is toegelaten voor professioneel gebruik. De recente wijziging betreft een verlaging van het aantal toepassingen per jaar in de bedekte teelt van 1) vruchtgroenten van Cucurbitaceae, zowel met eetbare als met niet-eetbare schil (van 27 naar maximaal 9 keer/12 maanden) en 2) rozen (van 25 naar maximaal 15 keer/12 maanden).

Het oude W2-etiket mag worden uitverkocht tot en met 1 mei 2018. De opgebruiktermijn verloopt op 1 mei 2019.

Sporgon (prochloraz) – 8555N
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van champignon en in de bedekte teelten van potplanten en snijbloemen geteeld in pot. Het gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen in de bedekte, niet-grondgebonden veredelings-, zaad- en vermeerderingsteelt van siergewassen.

Bij de herregistratie wordt het WGGA omgezet in een WG en worden nieuwe toepassingsvoorwaarden vastgesteld. De belangrijkste zijn:

  • verlaging van de maximale dosering voor gebruik in champignons;
  • beperking van het gebruik in de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen geteeld in pot tot pleksgewijze behandeling (max 10% van het areaal);
  • verplichting om vanaf 1 januari 2018 het afvalwater uit bedekte teelten voor min. 95 % te zuiveren vóór lozing (standaard verplichting);
  • gebruik van geschikte handschoenen voor de werker bij werkzaamheden aan behandeld gewas;
  • gevaarlijk voor bijen en hommels; voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenvliegen.

Het oude W2-etiket mag worden uitverkocht tot en met 1 mei 2018. De opgebruiktermijn verloopt op 1 mei 2019.

TRACER (spinosad) – 12567N
Via de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen (kleine toepassing) heeft dit middel een uitbreiding gekregen als insecticide. Tracer was al toegelaten voor professioneel gebruik in verschillende teelten. De wijziging betreft de toelating in de Bedekte teelt van radijs en sierkool en in Onbedekte teelt van Chinese kool en sierkool.

Paraat (dimethomorf) – 11432N
Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik tegen m.n. de Phytophthora-schimmel bij de wortels, wordt uitgebreid via de regeling voor kleine toepassingen in de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten.

Ook de komende periode zullen nog veel etiketten van gewasbeschermingsmiddelen aangepast worden. Lees daarom voor gebruik altijd goed het etiket op de verpakking om te kijken of er wijzingen zijn voor de toepassing zoals u die gewend was. 

Voor vragen over wijzigingen van middelen kunt u terecht bij de specialisten GBM&BIO van Horticoop Advies of u kunt een e-mail sturen naar advies@horticoop.nl.