Na jaren van afwezigheid heeft Applaud een toelating gekregen in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen. Naast wittevlieg is het ook een effectieve en integreerbare oplossing tegen wol-, dop- en schildluis.

Wittevlieg
Applaud is tegen wittevlieg reeds een oude bekende. Het verschil ten opzichte van de vroegere toelating is de hogere dosering van 0,08% (max 1 l/ha) die nu op het etiket staat. Deze verhoogde dosering geeft een effectieve bestrijding van witte vlieg.

Wol-, dop en schildluis
Applaud is vooral bekend als wittevlieg bestrijder, maar heeft met de nieuwe verhoogde dosering, ook een goede werking op wol-, dop- en schildluis. Alle stadia van de wolluis zijn gevoelig, jonge crawlers het meest. Daarnaast leggen volwassen vrouwtjes minder eitjes na een bespuiting. Ook jonge dop- en schildluizen zijn gevoelig.