De afgelopen periode zijn er weer een aantal wijzigingen gekomen in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Hieronder zetten we de belangrijkste voor u op een rij.

AZ500 (15264N)
Deze bodemherbicide is via een wederzijdse erkenning nu ook weer toegelaten in Nederland voor onder meer de onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, coniferen en kerstbomen. Aan een uitbreiding van de toelating voor boomkwekerijgewassen wordt nog gewerkt. Mogelijk volgt deze later dit jaar.

Mycostop (11708N)
Dit biologische fungicide op basis van Streptomyces K61 is breder toegelaten. Het mag worden gebruikt tegen zaad- en bodemschimmels - zoals Pythium en Fusarium - in de bedekte teelten van onder meer blad- , peul- en vruchtgroenten, kool-, wortel- en knolgewassen, ui-achtigen, stengelgroenten, aromatische kruid- en wortelgewassen, bloembol- en bloemknolgewassen, potplanten en snijbloemen.

Kumulus S (6147N)
Dit middel op basis van zwavel is nu onder meer toegelaten in de onbedekte teelten van bloemisterij- en boomkwekerijgewassen en vaste planten, maar ook in de bedekte teelt van aardbei. Kumulus S is in te zetten tegen Echte meeldauw. Daarnaast heeft het een toelating gekregen als mijtenbestrijder in de teelt van braam.

Afalon Flow (11019N)

De toelating van dit onkruidmiddel (een middel o.b.v. linuron) is komen te vervallen. Er geldt een opgebruiktermijn voor verpakkingen die nog op voorraad staan bij telers, tot 1 september 2017.

Berelex 40 SG (14160N)
Deze groeiregulator, met gibberelline als werkzame stof, was al toegelaten in de bedekte teelt van chrysant. De toelating is nu uitgebreid naar onder meer de bedekte en onbedekte teelt van Zantedeschia’s, de teelten van trek- en sierheesters, vaste planten, de onbedekte teelten van potplanten, snijbloemen, veredeling en zaadteelt. Aan een bredere toelating voor de bedekte teelten van potplanten en snijbloemen wordt nog gewerkt. Mogelijk dat deze later dit jaar gerealiseerd wordt.

Focus Plus (10866N)
Dit onkruidbestrijdingsmiddel tegen grassen heeft een uitbreiding van de toelating gekregen voor diverse gewassen, waaronder de veredelingsteelt en zaadproductie van akkerbouw, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

Voor alle nieuwe toelatingen geldt: lees voor gebruik altijd eerst goed het complete etiket en voer op kleine schaal een proeftoepassing uit om te ervaren hoe het middel zich gedraagt in uw eigen specifieke situatie.

Tot slot: sommige uitbreidingen van de toelating zijn tot stand gekomen conform artikel 51 EG 1107/2009. Dit betekent dat voor deze toepassingen geen specifiek werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek is gedaan. Het gebruik van deze middelen in deze specifieke toepassingsgebieden komt dan voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Houd daar rekening mee.