Recentelijk zijn er weer wijzigingen gekomen in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Hieronder zetten we de belangrijkste besluiten van het Ctgb voor u op een rij. De wijzigingen gaan in nadat deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Nocturn (13359N)
Dit insecticide tegen met name trips mag na herregistratie in meer teelten worden ingezet dan nu het geval is. Het middel is binnenkort inzetbaar voor professioneel gebruik in de bedekte teelten van vruchtgroenten van Solanaceae, snijbloemen en potplanten. Dit geldt zowel voor grondgebonden als niet-grondgebonden teelten. Hierbij hebben kwekers wel de plicht om het afvalwater minimaal voor 95 procent te zuiveren voorafgaande aan lozing op het riool of op het oppervlaktewater.

Altacor (13643N)
Het insectide Altacor is toegelaten als middel tegen rupsen en koolvlieg in de bedekte teelten van vruchtgroenten en radijs. Via de ‘kleine-toepassingregeling' komen naast de bedekte teelt van radijs tevens de bedekte teelten op het etiket van sla, andijvie, spinazie-achtigen, veldsla, rucola, hoog opgaande boon met peul, aromatische kruiden en aromatische wortelgewassen.

Binnenkort komen ook alle bedekte, zowel grond- als niet-grondgebonden, teelten van vruchtgroenten op het etiket, met uitzondering van Okra.

Sluxx HP (13316N)
Het groene-slakkenmiddel op basis van ijzer(III)fosfaat Sluxx HP wordt breed toegelaten voor professioneel gebruik in de teelt van akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt (vers of gedroogd) en siergewassen.

Basagran (6034N) en Basagran SG (12413N)
Voor deze herbiciden met bentazon als werkzame stof gaat in de toegelaten teelten een lagere maximale dosering gelden. Voor Basagran gaat de maximale dosering terug van 3,0 naar 2,0 ltr/ha. Bij Basagran SG is dat van 1,65 kg/ha naar 1,1 kg/ha.

Malvin WG (6782N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof captan krijgt een uitbreiding in de onbedekte teelten van boomkwekerijgewassen, onbedekte boomteelt en tegen diverse ziektes in appel en peer.

Frupica (1221N)
De toelating van de fungicide Frupica (1221N) is ingetrokken en komt dus te vervallen. Voor de praktijk maakt dit overigens niets uit, omdat deze poederformulering als product nog niet op de markt was gebracht.

De vloeibare uitvoering, Frupica SC (12229N), blijft gewoon beschikbaar als middel tegen Botrytis en Echte meeldauw in aardbeien, sierteeltgewassen, openbaar groen en bedekte veredelings- en basiszaadteelten van groente- en akkerbouwgewassen.