Hieronder zetten we de belangrijkste besluiten van het Ctgb van de afgelopen periode voor u op een rij. Let op: ook de komende periode worden de nodige etiketten van gewasbeschermingsmiddelen aangepast. Lees daarom voor gebruik altijd goed het etiket op de verpakking om te kijken of er wijzingen zijn voor de toepassing zoals u die gewend was. 

Applaud 25 SC
Het insectenbestrijdingsmiddel Applaud 25 SC – met de werkzame stof buprofezin - heeft weer een toelating gekregen tegen insecten in de bedekte teelten van bloemisterijgewassen. Het middel mag 2x per 12 maanden ingezet worden, met een interval van 22 dagen. De dosering op het etiket is hoger dan wat in het verleden was toegestaan. De dosering nu is 80 ml per 100 liter water, met een maximum van 1 liter middel per ha per toepassing. Applaud past goed in een geïntegreerde aanpak van wittevlieg en wol-, dop- en schildluis.

Scelta
Dit goed integreerbare mijtenbestrijdingsmiddel heeft een uitbreiding op het etiket gekregen voor de bedekte, niet-grondgebonden teelten van aardbei en tomaat. Bestel Scelta

Inssimo
Deze elicitor voor professioneel gebruik kan worden gebruikt tegen aantasting door Japanse roest. Het middel is nu zowel in de bedekte als de onbedekte teelt van potchrysant en snijchrysant toegestaan. Een elicitor is een stof die van buitenaf toegediend wordt bij planten om een plantweerbaarheidsreactie te bewerkstelligen. Het maximum aantal toepassingen in de bedekte teelt van chrysant is ook groter geworden (nu: 3x per teeltcyclus, 15 per 12 maanden). Bestel Inssimo

Gnatrol SC
Gnatrol SC is een natuurlijk insectenbestrijdingsmiddel op basis van Bacillus thuringiensis subsp. israelensis. Het heeft een toelating gekregen voor een grondbehandeling in de bedekte teelten van bloemisterijgewassen. De werkzame stof van dit middel is nieuw in Nederland. Het bestrijdt de larven van de varenrouwmug, ofwel Sciara. Bestel Gnatrol SC

Ranman Top
Dit schimmelbestrijdingsmiddel heeft via de Kleine-toepassingenregeling een toelating gekregen in de bedekte en onbedekte teelten van bloemisterijgewassen. Het middel was al toegelaten in o.a. augurk, courgette, komkommer, aubergine en tomaat als schimmelbestrijdingsmiddel (Phytophthora op blad/stengel en Valse meeldauw. Bestel Ranman Top

NeemAzal-T/S
Het biologische insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel NeemAzal-T/S had al een toelating in verschillende teelten en heeft nu een uitbreiding gekregen. Het gaat om de toepassing in de bedekte teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae (komkommer, augurk en courgette met eetbare schil) en de bedekte teelt van vruchtgroenten van solanaceae (aubergine, tomaat en paprika). Bestel NeemAzal-T/S

Cantack
Dit mijtenbestrijdingsmiddel mag nu tevens worden toegepast in de bedekte teelten van komkommer, tomaat, aubergine, bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen. Met de herregistratie zijn overigens ook een aantal toelatingen voor teelten komen te vervallen. Het gaat om vermeerderingsteelt van aardbeien en de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en openbaar groen.

Cantack mag eveneens nog worden toegepast in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten, zij het met een aanpassing van het aantal toepassingen: maximaal 3 toepassingen per blok en maximaal 3 blokken per 12 maanden.

De oude W2 en W3-etiketten hebben een aflevertermijn tot 1 april 2018 en een opgebruiktermijn tot 1 oktober 2018. Bestel Cantack

Rovral Aquaflo
De toelating van dit fungicide is per 1 maart 2018 ingetrokken. Het heeft wel nog een aflever- en opgebruiktermijn. Beide termijnen eindigen op 5 juni 2018. Bestel Rovral Aquaflo

AZ500
Via de Kleine-toepassingenregeling is het etiket van dit onkruidmiddel breder geworden. Het mag nu onder meer worden toegepast in onbedekte teelten van een aantal bloembol- en knolgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en bloemenzaadteelten. Bestel AZ 500SC

Voor vragen over wijzigingen van middelen kunt u terecht bij de Gewasbeschermingsspecialisten van Horticoop Advies. U kunt ook een email sturen naar  advies@horticoop.nl.