tomaatSinds een jaar of tien is in landen rond de Middellandse Zee de tomatenmineermot Tuta absoluta een belangrijke plaag. Via biologische en chemische bestrijding zijn diverse uitbraken tot dusver succesvol in de kiem gesmoord. Helaas blijkt dat de mot resistent is geworden tegen diamide insecticiden (Altacor en Fame), onder meer door het eenzijdig gebruik er van.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat op de locaties waar de resistentie is aangetroffen, het middelengebruik niet volgens etiket en te eenzijdig heeft plaatsgevonden. Om verdere schade te voorkomen, zijn de geïntegreerde principes besproken en toegepast. Een goed afwisselschema heeft zelfs in gebieden met hoge druk nog steeds bewezen effect, zoals onder meer op Sicilië is gebleken.

 Onder Nederlandse omstandigheden lijkt de kans op het ontstaan van resistentie een stuk kleiner, maar zeker niet nihil. Ook hier is het belangrijk zo veel mogelijk af te wisselen tussen de gewasbeschermingsmiddelen. Een goed hulpmiddel daarbij is de Horticoop gewasbeschermingsadvieskaart <LINK>. Hierop staat ook de resistentiegroep van diverse producten genoemd. Rouleer deze producten zo veel mogelijk na bijvoorbeeld een blokbehandeling.