Goed nieuws. Isonet T is sinds kort toegelaten in de tomatenteelt. Het middel kan worden ingezet ter bestrijding van de tomatenmineermot Tuta absoluta.

Isonet T is een zogenoemd verwarringsferomoon. Het zorgt ervoor dat er grote hoeveelheden vrouwelijke Tuta absoluta feromonen in de kas komen. Omdat een mannetje een vrouwelijk feromoonspoor nodig heeft om een vrouwtje te vinden en te kunnen paren, raakt hij bij grote hoeveelheden het spoor kwijt en kan hij het vrouwtje niet meer vinden. Hierdoor vindt er minder of geen paring meer plaats en neemt de populatie af. Dit wordt bereikt door 100 dispensers per 1000 m2 te verdelen door de kas, die het actieve bestanddeel continu verdampen.

De verwarringtechniek die wordt toegepast met Isonet T, is geen vervanging van chemische bestrijding. Het moet worden gezien als basisinstrument in de bestrijding tegen Tuta absoluta. Het gaat samen met een goede controle van de bladeren en vruchten op aanwezigheid van eieren en/of rupsen. Deze controle moet op vaste tijden worden herhaald, zodat goed kan worden bepaald hoe de plaag zich ontwikkelt.

Bestel Isonet T

Hebt u specifieke vragen over de toepassing van Isonet T binnen uw geïntegreerde bestrijding? Neem dan telefonisch contact op met uw Gewasbeschermingsspecialist van Horticoop Advies, of stuur een e-mail naar advies@horticoop.nl.