Op een aantal tomatenkwekerijen zijn besmettingen met het tomatenchlorosevirus aangetroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA onderzoekt inmiddels meerdere gewassen op de verspreiding van het virus. Hoe herkent u het virus en wat kunt u zelf doen om besmetting te voorkomen?

Ook in de onbelichte teelt van tomaat en andere gewassen als paprika, Spaanse peper en aubergine zoekt de NVWA nu naar symptomen en roept men op om extra maatregelen tegen kas- en tabakswittevlieg te nemen. Sierteeltgewassen uit deze plantenfamilie kunnen eveneens gevoelig zijn voor dit virus. Omdat de wittevlieg het virus verspreidt, moet volgens het kernteam van Tuinbouw Alert, het onderzoek ook naar sierteeltgewassen met wittevlieg worden uitgebreid.

Herkenning
Hoe herkent u zelf het tomatenchlorosevirus? De eerste verschijnselen treden pas vier weken na besmetting op. Wees alert op geelverkleuring tussen de nerven. Dit kan lijken op magnesiumgebrek. Maar het verschil met het virus is dat hierbij de vergeling op de middelste bladeren te zien is, net boven het niveau van magnesiumsymptomen. Het meest kenmerkend voor ToCV zijn de scherpe overgangen tussen geel en normaal groen in een blad. Ook voelt een ziek blad bros aan, krijgt het later een bronsachtige kleur en kunnen de bladrandjes opkrullen. In de bijlage vindt u de officiële informatie van de NVWA over het tomatenchlorosevirus.

Verspreiding en vernietiging
Let op: het virus kan niet worden verspreid door gewashandelingen, trossen knippen of contact, alleen door wittevlieg. Zieke planten moeten ter plekke in zakken worden gestopt, verwijderd en vernietigd. Ook moet de bestrijding van de wittevlieg goed worden aangepakt. Voor een aantal wettelijk niet toegelaten middelen is een tijdelijke vrijstelling aangevraagd, zodat deze onder toezicht van NVWA kunnen worden ingezet. De precieze invulling van het ToCV-protocol wordt per bedrijf door de NVWA beoordeeld.

De NVWA roept bedrijven op om bij verdachte symptomen in het gewas, contact op te nemen via 0900 03 88 of per email planningfytogwb@nvwa.nl.

Download de officiële informatie van de NVWA