De plantversterker Trianum is sinds kort toegelaten als biologisch gewasbeschermingsmiddel. Dit geldt zowel voor Trianum-P als voor Trianum-G. Trianum bevat sporen van de plantvriendelijke schimmel Trichoderma harzianum Rifai stam T-22. Het werkt onder meer tegen bodemgebonden schimmels zoals Pythium, Rhizoctonia en Fusarium.

Trianum-P was als poeder of als gebruiksklaar vloeibaar product in te zetten tijdens de teelt in diverse sier- en groenteteelten, of de opkweek daarvan.  Trianum-G was als strooibaar granulaat in te zetten om tijdens de teelt te strooien en in te werken in diverse teelten, of om door te mengen in het potgrondsubstraat voor de start van de teelt. Beide producten zijn sinds kort toegelaten in de aardbeienteelt, naast de al bestaande toepassingen op het etiket.

Gewijzigde formulering
Aan de formulering van Trianum-G is niets veranderd. Die blijft zoals die was. De formulering van Trianum-P is echter wel gewijzigd. Het poeder en het gebruiksklare vloeibare product worden niet meer geleverd. In plaats hiervan is er nu een goed oplosbare WG-formulering gekomen. WG staat voor Waterdispergeerbaar Granulaat. Waar de oude formulering gebaseerd was op een niet in water oplosbaar kleipoeder, is de nieuwe formulering gemaakt op basis van maltodextrine. Dit blijft als suspensie wel volledig in oplossing in water. Deze nieuwe formulering is goed te gebruiken via het druppelsysteem en als aangietbehandeling.

Beweging
Zoals voor alle suspensie-oplossingen geldt, moet tijdens de toepassing de spuitvloeistof wel in beweging worden gehouden om uitzakken van de suspensie te voorkomen. Blijven roeren is dus nodig om het middel goed gedoseerd te krijgen van het begin tot het eind van de toepassing. Trianum-P WG is, mits koel en in gesloten verpakking bewaard, 6 maanden houdbaar.

De oude verpakkingen van Trianum (zonder W-cijfer) mogen worden opgebruikt tot 1 juni 2017. De nieuwe Trianum met de nieuwe toelating (herkenbaar aan het W1-cijfer achter het toelatingsnummer) mag vanaf heden gebruikt worden. Trianum-G is verpakt in een 5 en 20 kg zak.Trianum-P WG is verkrijgbaar in een 500 grams doos.