Het insectenbestrijdingsmiddel Trigard heeft nieuwe, beperktere gebruiksvoorschriften gekregen.

De toepassing van het middel in de bedekte teelt van stamslaboon, stamsnijboon, stokslaboon, stoksnijboon, spekboon, pronkboon, kousenband, bleekselderij en veldsla komt te vervallen. Ook de toepassing in de grondgebonden, bedekte teelt van bloemisterijgewassen, sla en aromatische kruidgewassen vervalt.

De toepassing in de niet-grondgebonden, bedekte teelt van bloemisterijgewassen, vruchtgroenten van Solanaceae, sla en aromatische kruidgewassen blijft behouden

 Het W-nummer zal, als gevolg van deze herregistratie, wijzigen van W5 naar W6. Voor producten met een W5-codering is voorzien in een aflever- en opgebruiktermijn. Producten met het huidig W5-etiket mogen tot 1 juni 2016 op de markt worden gebracht. De gebruiker mag het op voorraad houden voor opgebruik tot 1 januari 2017.

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen
in dagen

VT in dagen

Vruchtgroenten van

Solanaceae (niet grondgebonden teelt)

Mineervlieg1

0,1% (100 ml per 100 L water)

1,5 L/ha

3

7

1


Bloemisterijgewassen (bedekte, niet grondgebonden teelt)


Mineervlieg1


0,1% (100 ml per 100 L water)


1,5 L/ha


3


7


-

1 Larven van Floridamineervlieg (Lyriomyza trifolii), Nerfmineervlieg (Liriomyza huidobrensis),  Tomatenmineervlieg (Liriomyza bryoniae) en Chrysantenmineervlieg (Chromatomyia syngenesiae)


Toepassingsgebieden via NLKUG

Toepassings-
gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum
interval tussen
toepassingen
in dagen

VT in dagen

Sla; Lactuca spp. (bedekte, niet grondgebonden teelt)

Mineervlieg1

0,65 L/ha

0,65 L/ha

2

14

14

Aromatische kruidgewassen (bedekte, niet grondgebonden teelt)

Mineervlieg1

0,65 L/ha

0,65 L/ha

2

14

14