De vraag naar het ontwikkelen van veenarme en veenvrije substraten groeit de laatste jaren. Als producent en leverancier van organische substraten wil Horticoop voorop lopen met ontwikkelingen rondom het verantwoord gebruik van veen.

Productmanager groeimedia René Janssen: “Veen is op dit moment de belangrijkste grondstof in potgrond. We weten echter dat we deze natuurlijke grondstof niet onbeperkt kunnen blijven gebruiken. Enerzijds omdat de overheden in veenproducerende landen terughoudender worden in de uitgifte van verveningslicenties. Anderzijds vanwege het veranderende maatschappelijke standpunt over het gebruik hiervan.” 

Veen heeft echter veel eigenschappen die het heel geschikt maken als groeimedium voor planten. Het gebruik van alternatieven vereist dus een nieuwe manier van telen. “Er worden inmiddels diverse alternatieven toegepast. Daar is echter nog niet zoveel van beschikbaar dat het veen geheel vervangen kan worden. Ook is er nog veel te leren in de juiste toepassing van deze alternatieven en juist daar doet Horticoop op dit moment veel onderzoek naar” aldus René.

Verantwoord
Horticoop neemt ook actief deel aan de maatschappelijke discussie rondom het gebruik van veen door lidmaatschap van de VPN en deelname in het bestuur van de stichting Responsably Produced Peat (RPP). Deze stichting voorziet in een certificeringsschema voor het verantwoord winnen en produceren van veen.

Een blik in de toekomst
Hoe ziet de veentoekomst eruit? René: “Ik verwacht dat in 2030 het aandeel veen in substraten nog verder is teruggebracht. Dit aandeel ligt nu rond de 85% en dit zal zeker dalen naar 60%. Het aandeel veen in de substraten van Horticoop zal door recente en toekomstige innovaties zelfs nog verder worden teruggebracht. Misschien wel tot 25%. Uiteraard zal zo snel als mogelijk het door Horticoop gebruikte veen onder het RPP–keurmerk vallen!”

Wilt u meer weten over verantwoorde veenproductie? Lees erover op de website www.responsiblyproducedpeat.org of neem contact op met René Janssen via r.janssen@horticoop.nl.