tomaatHet middel Verimark heeft een tijdelijke vrijstelling gekregen ter bestrijding van de wittevlieg vanwege Tomato Chlorosis virus (ToCV) in de (belichte) tomatenteelt.

Toepassing
De werkzame stof van dit middel is cyantraniliprole en heeft een werking op ei, larve en volwassen insecten van de witte vlieg. Het heeft een systemische werking, waardoor het meegedruppeld kan worden. Het moment van toepassen is doordoor wel extra belangrijk. De beste werking wordt bereikt bij een actief gewas, waardoor het middel goed wordt opgenomen en verspreidt in de plant. De geadviseerde dosering is 33 ml per 1.000 planten en de veiligheidstermijn is 1 dag.

Werking
Op het moment dat de larven uit de eieren komen en beginnen te zuigen aan de plant krijgen ze meteen het middel binnen. Na drie dagen raken de spieren van de larven verlamd waardoor het zuigen stopt. Wanneer de volwassen witte vlieg aan de plant heeft gezogen zal deze door verlamming na drie dagen niet meer kunnen vliegen. Het middel blijft 3 tot 4 weken werkzaam. Voor natuurlijke vijanden en bestuivers is de druppeltoepassing relatief veilig en daardoor te gebruiken in een geïntegreerde teelt.

Zuivering
Verimark mag niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast mag het alleen worden toegepast op tomaten bedrijven met bedekte substraatteelt die hun afvalwater zuiveren met een rendement van tenminste 95%. Ook moet er na toepassing van Verimark 90 dagen worden gewacht voordat er geloosd mag worden en moet er een gebruiks- of UO-registratie worden bijgehouden of er moet kunnen worden aangetoond dat er helemaal niets wordt geloosd.

Vrijstelling
Door de tijdelijke vrijstelling van Verimark geldt er wel een maximaal volume wat mag worden toegepast namelijk 3,3 liter per ha per 12 maanden. Deze vrijstelling treedt in werking met ingang van 27 juli 2018 (de dag na de dagtekening in de Staatscourant) en vervalt na 120 dagen op 23 november 2018.

Gecontroleerde distributie
Ook wordt Verimark verkocht via gecontroleerde distributie (CDG). Hierdoor is er een extra controle op de verkoop van Verimark. Om ervoor te zorgen dat het middel in de juiste hoeveelheid bij de juiste afnemers terechtkomt, moet er door de verkoper en de afnemer een formulier worden ingevuld. Hierbij wordt gecontroleerd of het aantal verkochte liters Verimark in verhouding staat tot het aantal hectares tomatenteelt van de afnemer. LTO Glaskracht moet daarna de aanvraag officieel goedkeuren waarna het middel geleverd mag worden.

Neem contact op met uw adviseur van Horticoop over hoe Verimark optimaal is toe te passen in uw teelt. Of bekijk Verimark in onze webshop.