Vorig jaar kreeg het etiket van Vertimec Gold enkele beperkingen voor een aantal gewassen en toepassingen. Via de NL-KUG is er nu weer wat 'gerepareerd', waardoor het -indien nodig - weer wat breder, inzetbaar is.

De uitbreiding waar het Ctgb eind januari voor Vertimec Gold (13087N) over heeft besloten, zit als volgt in elkaar:

- Uitbreiding van het etiket: teelt van boon met peul (bedekte teelt).

- Weer terug op etiket, maar wel met beperking ‘toepassing toegestaan tot de bloei’:vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (o.a. komkommer).  

- Terug op etiket: aubergine, tomaat (opkweek) en tomaat (onbelicht) in opkweek (bij plantenkweker) en vanaf start teelt toegestaan tot de bloei.

 Let op: op het vorige etiket stond al: vanaf 1 maart tot 1 november toegestaan. Dit betekent dat vanaf het toepassen van Vertimec Gold van bloei tot 1 maart dus niet mag worden toegepast! Hier blijft dus een gat in de toepassingsmogelijkheid zitten.

- Terug op etiket: tomaat (belichte teelt) in opkweek (bij plantenkweker).

Let op: op het vorige etiket stond al: vanaf 1 maart tot 1 november toegestaan. Na opkweek tot 1 maart mag het middel dus niet worden toegepast in belichte teelt. Ook hier blijft dus nog een gat in de toepassingsmogelijkheid zitten.

 Zodra deze uitbreiding van het etiket gepubliceerd is in de Staatscourant en op de website van het Ctgb is geplaatst, mag er gewerkt worden conform deze uitbreiding van het etiket.