Horticoop is deelnemer/sponsor van de Glastuinbouw Waterdag, die op donderdag 6 april 2017 door Delphy wordt georganiseerd. Op deze dag kunnen telers praktisch bruikbare informatie opdoen om zich in 2017 optimaal voor te bereiden op 2018, het jaar waarin de zuiveringsplicht van lozingswater voor de glastuinbouw van kracht zal zijn. 2017 kan dus gebruikt worden voor teeltmaatregelen en bedrijfsaanpassingen waarmee lozingen worden beperkt (of zelfs voorkomen) en het bedrijf voor waterzuivering in te richten als men verwacht water te lozen.

Aanmelden
U kunt zich uiterlijk tot 3 april aanmelden voor de Glastuinbouw Waterdag via het aanmeldformulier.

Direct aanmelden

Actuele informatie om uw aanpak te kunnen bepalen
Voor een goede aanpak is informatie nodig. Hoe moet het bedrijf zijn ingericht om te voldoen aan de eisen uit het activiteitenbesluit? Wat is nodig om gebruik te kunnen maken van mobiele zuivering? Hoe word je een nullozer? Wat is de beste ontsmettingsmethode voor mijn teelt als ik ga recirculeren? Verdraagt mijn gewas meer Natrium bij een betere sturing van de plantenvoeding? Wat is de meest geschikte zuiveringsaanpak voor mijn bedrijf?
 
Tijdens de Glastuinbouw Waterdag komen deze relevante thema’s aan de orde. Deelnemende telers kunnen nieuwe kennis in 2017 toepassen zodat ze goed gesteld staan voor 2018, zonder een dreiging van zuiveringskosten als er onverhoopt meer geloosd moet worden dan de bedoeling was.
 
Wij bieden telers de mogelijkheid om gedurende tien minuten vragen te stellen over regelgeving en handhaving in praktijk aan handhavers die ervaren zijn in de glastuinbouw! Snel inschrijven, want vol is vol.

Programma
14:00 Aankomst en aanmelding
14:30 Schoon oppervlaktewater: praktische oplossingen en voordelen voor bedrijven en de sector
14:50 Op naar de nullozing: lozingsbeperking zonder investeringen
15:00 Workshops (3 rondes)
18:00 Borrel met hapjes op de informatiemarkt

Workshops

  1. Update ontsmettingstechnieken: “oude” en “nieuwe” technieken
  2. Nullozing: hoe moet dat en wat kan er?
  3. Hoe kom ik tot een goede investeringsbeslissing voor de waterzuivering?
  4. Hogere natrium-tolerantie door voedingsgift naar plantbehoefte
  5. Hoe waterstromen in beeld brengen en omgang met bevoegd gezag
  6. Emissiemanagement en grondgebonden teelten
  7. Bezoek aan informatiemarkt en individueel overleg met leveranciers, waar u ook uw gepersonaliseerde informatie over zuiveringsoplossingen kunt krijgen.

Locatie
Delphy Improvement Centre
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk
 
Parkeren
Er is voldoende (gratis) parkeerruimte bij ons gebouw.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van het programma kunt u contact opnemen met Jaap Bij de Vaate via j.bijdevaate@delphy.nl of volg berichtgeving op de Facebook-groep Waterstromen Glastuinbouw.